13/04/2015 - "Lyk soos geen krag vir 'n derde van die dag vanaf 5 Junie"

posted Apr 20, 2015, 3:54 PM by Gareth Norton   [ updated Apr 20, 2015, 4:19 PM ]

Op 31 Maart 2015, die totale munisipale agterstallige skuld was R4.6 miljard. Van hierdie bedrag, die top 20 munisipaliteite in gebreke is tans die bedrag van R3.68 miljard verskuldig aan Eskom vir die voorsiening van elektrisiteit.

"Chief Executive" van Eskom Mnr Zethembe Khoza se:

“Nie-betaling vir elektrisiteit ondermyn Eskom se statutêre verpligting te genereer en voorsiening van elektrisiteit aan munisipaliteite landwyd op 'n finansieel volhoubare basis. Ons het dus besluit om ons reg uit te oefen volgens die bepalings van Wet 4 van 2006 Elektrisiteitsregulering en die verskaffing ooreenkoms met munisipaliteite, wat die reg om ons die voorsiening van elektrisiteit af te sluit vir munisipaliteite skuldig aan wanbetaaling.”

Eskom erken dat die afsluiting van toevoer van elektrisiteit kan onnodige ontbering sal veroorsaak aan gebruikers en lede van die gemeenskap, en die lewering van ander dienste nadelig kan beïnvloed, maar verken dat die kliënt se afsluiting is altyd die laaste uitweg.

In die lig hiervan, Eskom oorweeg gereguleerde onderbreking van elektrisiteit, soos hieronder aangedui:
Maandag tot Vrydag
06h00 – 10h00
17h00 – 21h00

Saterdag en Sondag
07h00 – 10h00
17h00 – 20h00

'n Lys van gebreke munisipaliteite sal per provinsie teen 30 April 2015 in die plaaslike provinsiale media kanale gepubliseer word. Verbruikers binne die jurisdiksie van 'n gebreke munisipaliteit sal voldoende kennisgewing gegee word in terme van die Wet op Bevordering van Administratiewe Geregtigheid, no 3 van 2000, en sal die geleentheid he om skriftelike vertoë aan Eskom te rig. uitgereik deur: Eskom Media Desk Tel: +27 11 800 3304/3343/3378 Cell: +27 82 805 7278 Fax: 086 664 7699 Epos: [email protected]

Hier is 'n lys van die top 20 munisipaliteite in gebreke  (in geen spesifieke volgorde):

 Maluti-a-Phofung Municipality
 Matjhabeng Municipality
 Emalahleni Local Municipality
 Ngwathe Local Municipality
 Thaba Chweu Local Municipality
 Lekwa Local Municipality
 Govan Mbeki Municipality
 City of Matlosana Local Municipality
 Naledi Local Municipality
 Thabazimbi Local Municipality
 Msukaligwa Local Municipality
 Lichtenburg Municipality
 Nala Local Municipality
 Makana Local Municipality
 Madibeng Local Municipality
 Randfontein Local Municipality
 Dihlabeng Municipality
 Nketoana Local Municipality
 Nama Khoi Local Municipality
 Westonaria Local Municipality