Krag onderbreking in Springbok
"Skakel hoofstroombreker af vir die 
volle duur van die onderbreking!"

 KENNISGEWING AAN INWONERS ~  MEI 2015 

    KRAGTOEVOER ONDERBREKING 
 
Hiermee kennis dat die kragtoevoer na Springbok area en Matjieskloof
onderbreek sal word, op Sondag 10 Mei 2015, vanaf 8h00 tot 18h00, weens 
ektriese netwerk opgradering deur Munisipale Kontrakteurs. 
 
Die kragtoevoer gaan gedurende hierdie tydperk periodelik herstel word vir
toetsings deur die Kontrakteur, daarom vra Nama Khoi Munisipaliteit aan al 
die inwoners wat hierdeur geraak word, skakel U hoofstroombreker af vir die 
volle duur van die onderbreking om enige skade te voorkom. Die
Munilisipaliteit vra U dus hartlik verskoning vir die ongerief.


Dit is belangrik dat inwoners kennis neem dat die toevoer te enige tyd
aangeskakel kan word sodra die konstruksie werk afgehandel is. Alle
elektriese instalasies moet egter te alle tye as lewendig beskoui